To wydarzenie, które dla mnie ma charakter historycznego – mówił, otwierając piątkowe spotkanie starosta kazimierski Jan Nowak. Podczas uroczystości w budynku byłej bursy zostały podpisane dwie umowy. Ta o większym ciężarze gatunkowym, to pre-umowa na dofinansowanie projektu związanego z budową w Kazimierzy Wielkiej otwartego basenu mineralnego. Koszt tego zadania opiewa na blisko 5 milionów złotych, z czego 85 procent stanowi dotacja z funduszy Unii Europejskiej.

Zadanie, objęte podpisaną w piątek, w Kazimierzy Wielkiej pre-umową nosi nazwę: „Wykorzystanie potencjału endogenicznego powiatu kazimierskiego na budowę odkrytego basenu mineralnego wraz z zagospodarowaniem terenu”. Planowana jest budowa basenu obok krytej pływalni, do którego mają być doprowadzone rurociągiem „gorące” wody siarczkowe z odwiertu w pobliskich Cudzynowicach.

 

Jeśli tak się stanie, Kazimierza będzie miała pierwszy tego rodzaju obiekt w Polsce – całorocznym, na otwartym powietrzu. – Najbliżej takie baseny są na Słowacji, na Węgrzech – mówił podczas spotkania wicestarosta kazimierski Michał Bucki.
Więcej na ten temat przeczytacie klikając link: