Prawie 8 mln złotych dofinansowania trafi do powiatu kazimierskiego na budowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji wytwarzanej energii. Przedsięwzięcie realizowane będzie w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Kazimierzy Wielkiej, Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kazimierzy Wielkiej oraz Kazimierskim Ośrodku Sportowym.

Cały artykuł: https://www.swietokrzyskie.pro/kolejne-projekty-z-dofinansowaniem-z-rpo

By |2019-02-20T21:59:59+00:00Luty 20th, 2019|Pałac Lacon|