Klauzula informacyjna dla Gości Pałacu Lacon w Kazimierzy Wielkiej

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych   z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Remontowo Budowlana Ryszard Czajka z siedzibą w Królewicach 93, 28-512 Bejscach.

Jako Administrator: Pałacu Lacon Centrum Hotelowo Konferencyjnym z siedzibą   w Kazimierzy Wielkiej przy ul. 1-go Maja 16, 28-500 Kazimierza Wielka.

 1. Dane Kontaktowe do Administratora e-mail: lacon@op.pl
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a,b,c RODO:
  • w celu rezerwacji noclegów oraz świadczenia usług hotelarskich, turystycznych, konferencyjnych i spa;
  • w celu świadczenia usług dodatkowych oferowanych przez Pałac Lacon w tym składania i realizacji zamówień w sklepie internetowym;
  • w celu bezpieczeństwa poprzez przetwarzanie za pomocą monitoringu wizyjnego;
 2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom współdziałającym z i na rzecz Pałacu Lacon na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych lub też innym podmiotom, dla których Pani/Pan wyraził nam zgodę.

Administrator będzie mógł udostępnić Pani/Pana dane również podmiotom, które działają na nadrzędnych przepisach prawa.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas obowiązywania umowy  z Panią/Panem, a także przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa po jej zakończeniu w celach: dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku    z wykonaniem warunków umowy, wynikających z obowiązków prawa w tym podatkowych i rachunkowych oraz statystycznych.
 1. Przetwarzać będziemy Pani/Pana dane w celach marketingowych i /lub handlowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, wycofania zgody wobec dalszemu przetwarzaniu w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa;
 2. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją odmowy podania danych jest brak możliwości skorzystania z usług;
 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Administrator zastrzega sobie możliwość nanoszenia zmian w klauzuli informacyjnej. Zachęcamy więc do regularnego zapoznawania się z treściami niniejszej klauzuli zwłaszcza gdy będzie Pani/Pan chciała/chciał skorzystać z usług Pałacu Lacon.