REGULAMIN HOTELOWY

W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu w naszym Hotelu prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższego regulaminu. Poprzez podpisanie karty meldunkowej oraz dokonanie rezerwacji za pobyt w Hotelu, Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu Lacon. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie Hotelu www.lacon.pl.
1.Doradcą udzielającym wszelkich informacji związanych z pobytem jest recepcja hotelowa.
2.Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
3.Hotel ma obowiązek zapewnić:
– warunki pełnego i nie skrępowanego wypoczynku Gościa
– bezpiecznego pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu
– profesjonalną i uprzejmą obsługę
– sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa,
a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie
– w przypadku, gdy wystąpią w pokoju usterki, których nie da się usunąć,
dokonamy wszelkich starań by wynagrodzić niedogodności
4. Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
– udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą
– budzenie o wyznaczonej godzinie – wymaga wcześniejszego zgłoszenia w Recepcji hotelu
– przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelu
– przechowywanie bagażu Gościa zameldowanego w hotelu
– środki higieny osobistej dla gości hotelowych dostępne są w Recepcji Hotelu
– pralnia dla gości hotelowych – informacja w Recepcji Hotelu
5. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
6. Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 do godz. 12:00 dnia następnego.
7. Śniadania wydawane są w godz. 7:00-10:00.
8. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój – przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
9.Usługobiorca dokonuje wyboru terminu rezerwowanego przez siebie pokoju i usług dodatkowych lub pakietu pobytowego, ostateczny termin wykorzystania zakupionej usługi przypada na ostatni dzień trzeciego miesiąca, licząc od daty zakupu. 

10. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać gościnnie w pokoju hotelowym od godz. 10:00 do 18:00.
11. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
12. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego.
13. Room service od godziny 10:00 do 21:00 ( Dodatkowo płatny – jednorazowa wpłata 25zł. )
14. Potrawy z Menu Restauracji można zamawiać w godzinach od 11:00 do 21:00.
15. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
16. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w recepcji. Recepcja wydaje klucz na podstawie karty pobytu.
17. W pokojach i na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia. Złamanie zakazu wiąże się z opłatą za dodatkowe odświeżenie pokoju w wysokości 200 zł.
18. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
19. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
20. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odsyłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.
21. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz przebywania zwierząt.
22. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jak również programu i składowych pakietu.
Dyrekcja Hotelu Lacon